Dầu động cơ KuKdong CF-4/SG 20w50 - phi (200l) Dầu động cơ KuKdong CF-4/SG 20w50 - phi (200l) - Dầu động cơ SAE 20W50 CF4/SG sử dụng cho các động cơ diesel có turbo tăng áp hay hút khí thông thường trong các công trình, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa và máy phát điện…
- Dầu động cơ SAE 20W50 CF4/SG dùng cho hộp số, các bộ chuyển đổi momen xoắn, các hệ thống thủy lực khi nhà máy chế tạo đòi hỏi nhớt máy có thích hợp với những ứng dụng này.
MC261 Dầu động cơ Số lượng: 1001 Phi
Dầu động cơ KuKdong CF-4/SG 20w50 - phi (200l)

 Đăng ngày 13-08-2021 01:43:51 PM Lượt xem: 21
Liên hệ
- Dầu động cơ SAE 20W50 CF4/SG sử dụng cho các động cơ diesel có turbo tăng áp hay hút khí thông thường trong các công trình, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa và máy phát điện…
- Dầu động cơ SAE 20W50 CF4/SG dùng cho hộp số, các bộ chuyển đổi momen xoắn, các hệ thống thủy lực khi nhà máy chế tạo đòi hỏi nhớt máy có thích hợp với những ứng dụng này.

  •  
  • Phân phối dầu nhớt chính hãng
  • Sản phẩm giá hợp lý nhất thị trường

CÔNG DỤNG                                             

- Dầu động cơ SAE 20W50 CF4/SG sử dụng cho các động cơ diesel có turbo tăng áp hay hút khí thông thường trong các công trình, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa và máy phát điện…
- Dầu động cơ SAE 20W50 CF4/SG dùng cho hộp số, các bộ chuyển đổi momen xoắn, các hệ thống thủy lực khi nhà máy chế tạo đòi hỏi nhớt máy có thích hợp với những ứng dụng này.
kudong cf4 phuy

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:

STT

CHỈ TIÊU

CHẤT LƯỢNG

ĐVT
MỨC CHẤT LƯ­ỢNG
PHƯ­ƠNG PHÁP THỬ
SAE 20 W 50 CF4/SG
01 Độ nhớt động học ở 1000C cSt 16,3-21,9 ASTM-D445-11
02 Chỉ số độ nhớt   ≥110 ASTM-D2270-04
03 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở 0C  ≥220 ASTM-D92-02b
04 Hàm lượng kiềm  MgKOH/g ≥6 ASTM D2896-07a
05 Độ tạo bọt ml ≤50 ASTM D892-13
06 Tổng hàm lượng kim loại :Ca,Mg,Zn % ≥0,1 ASTM D4951-06
07 Hàm lượng nước % ≤0,05 ASTM D95-05el
08 Ăn mòn đồng   1a ASTM D130-04el
09 Cặn cơ học (cặn pen tan) % ≤0,03 ASTM D4055-02

  Ý kiến bạn đọc

Banner 1